TWÓJ PASAŻ FINANSOWY

KREDYTY MIESZKANIOWE, KONTA, KARTY KREDYTOWE


Weź kredyt i w drogę!

Credit Agricole Bank Polska

  • Promocja „Jedziemy z Promocją 3”
  • Weź kredyt i w drogę
  • 33% składki OC wraca do Ciebie
  • RRSO dla przykładu reprezentatywnego 19,8%

Credit Agricole Bank Polska S.A. Promocja „Jedziemy z Promocją 3” trwa do 31.03.2018 r. Z promocji może skorzystać każda osoba, która zgodnie z warunkami Regulaminu promocji zawrze z Bankiem umowę pożyczki gotówkowej zabezpieczonej ubezpieczeniem na życie w zakresie wymaganym przez Bank z dowolnie wybranym zakładem ubezpieczeń, jest posiadaczem konta osobistego w Banku lub założy je w trakcie trwania promocji, w ciągu 30 dni od zawarcia umowy pożyczki dostarczy dokumenty potwierdzające zakup pojazdu oraz opłacenia ubezpieczenia komunikacyjnego za cały rok oraz przystąpi do promocji i wypełni formularz zgodnie z Regulaminem promocji. Maksymalna kwota wypłaconej premii nie może przekroczyć 500 zł. Regulamin promocji dostępny jest w placówkach bankowych, serwisie telefonicznym CA24 oraz na stronie internetowej Banku. Materiał ma charakter informacyjny.
Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 53-605 Wrocław, pl. Orląt Lwowskich 1 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000039887. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 657-008-22-74. Kapitał zakładowy: 782.333.400 zł w całości wpłacony. Regon: 290513140. Tagi: kredyt gotówkowy, kredyt, pożyczka gotówkowa, kredyt samochodowy, kredyt na samochód, kredyt na auto, pożyczka na samochód, na zakup samochodu, na zakup auta, kredyt na auto

Złóż wniosek Warunki

Kredyt samochodowy

SerwisKredytowy.pl

  • oprocentowanie już od 3.49
  • szybka decyzja kredytowa
  • uproszczona procedura dla firm
  • dojazd do klienta
Złóż wniosek Warunki

Produkty polecane